ČeštinaEnglish
  >  České centrum Evidence-Based Healthcare: Centrum excelence Joanna Briggs Institute

České centrum Evidence-Based Healthcare: Centrum excelence Joanna Briggs Institute

České centrum Evidence-Based Healthcare - přidružené JBI centrum v Olomouci bylo schváleno The Joanna Briggs Institute (JBI), School of Translational Health Science at the University of Adelaide a založeno v prosinci 2013.

 

V roce 2016 posílilo České centrum Evidence-Based Healthcare svou pozici v mezinárodní síti pracovišť Joanna Briggs Institute australské University of Adelaide a na základě úspěšně zvládnutého monitorovacího období postoupilo do kategorie „centrum excelence“. (Zdroj: https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/ceske-centrum-ebhc-postoupilo-do-kategorie-centrum-excelence/)

 

 

Čemu se věnujeme?

 • Zaměřujeme se na tvorbu systematických review (SR) – pouze s využitím exaktních a rigorózních vědeckých metod pro identifikaci, selekci a zhodnocení výsledků primárního výzkumu ve velmi konkrétní oblasti.
 • Ve spolupráci se zahraničními partnery se podílíme na rozvoji metodik ke tvorbě vyšší úrovně SR – Mixed-Methods SR, Umbrella SR. Diagnostic Accuracy SR, Expert Opinion SROV.

 

Co to je?

 • Jedná se o komprehenzivní systematická review (SR) s meta-analýzou (u kvantitativního výzkumu) nebo s meta-syntézou (u kvalitativního výzkumu).
 • K získání nejvyššího stupně vědeckého důkazu jsou do jejich zpracování zařazovány také dostupné informace tzv. šedé literatury.
 

K čemu SR slouží?

 • posilují - validitu, reliabilitu a přesnost výzkumných závěrů v konkrétní oblasti
 • eliminují chyby - v rámci Evidence-Based Practice (EBP)
 • jsou sekundárním výzkumem a předkládají vědecké důkazy
 • jsou v kontextu Evidence-Based Healthcare (EBHC) řazena jako studie s hierarchicky nejvyšší  úrovní vědeckého důkazu
 

Jak SR vznikají?

 • nejprve připravíme název, review otázku/cíl SR, vytvoříme komprehenzivní vyhledávací strategii, dále zpracujeme protokol a abstrakt budoucího SR
 • zašleme vše Joanna Briggs Institute v Adelaide k recenzi a případnému schválení tvorby SR a publikování v JBI library
 • připravíme SR, které Joanna Briggs Institute opět recenzuje a případně schvaluje a publikuje v JBI library
 • SR publikujeme ve zkrácené verzi v recenzovaných a impaktovaných periodicích
 

Proč pracujeme s protokolem?

 • struktura odpovídá JBI metodologickým postupům tvorby SR s metaanalýzou nebo metasyntézou
 • zajišťuje možnost opakování tvorby SR v určité odborné oblasti
 • zajištuje vysokou míru reliability a robustnosti vědeckého důkazu, který bude v rámci SR vygenerován
 • je součástí JBI software, který slouží k tvorbě protokolu i kompletního systematického review

 

 

Kontaktujte nás