ČeštinaEnglish
  >  Aktuality  >  Červen 2016 - Evidence-Based Clinical Fellowship Program

Červen 2016 - Evidence-Based Clinical Fellowship Program

 

Termíny:

1. část: 27. 6. – 1. 7. 2016

2. část: 9. 1. – 13. 1. 2017

(termín podání přihlášky: do 25. 5. 2016)

  

Popis vzdělávacího programu:

Evidence-Based Clinical Fellowship Program“ (dále EBCFP) představuje celosvětově unikátní ucelenou vzdělávací aktivitu zaměřenou na implementaci vědeckých důkazů ve zdravotnické praxi a jejíkonkrétní realizaci.

 

EBCFP je určen především klinickým odborníkům a dalším zdravotnickým profesionálům jako například manažerům v oblasti zdravotnictví, odborníkům v oblasti veřejného zdravotnictví a zdravotnické politiky.

 

Svou účast byste neměli promarnit tehdy, pokud:

- věříte procesu učení v malých skupinách

- se chcete naučit, jak přenést nejlepší dostupné vědecké důkazy do praxe a jak zdravotnickou praxi ve Vašem okolí změnit tak, aby byla efektivnější.

 

Cíle a náplň vzdělávacího programu:

Jako účastník EBCFP se seznámíte se strategiemi implementace vědeckých důkazů do zdravotnické praxe a s principy vedení pracovníků při zavádění nejlepších dostupných vědeckých důkazů.

 

Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na:

  1. Základní principy: vedení pracovníků včetně identifikace Vašich silných a slabých stránek v roli vedoucího týmu, identifikace silných a slabých stránek členů Vašeho týmu a na možnosti rozvoje silných stránek Vás i Vašeho týmu.
  2. Současné přístupy k implementaci vědeckých důkazů do zdravotnické praxe.
  3. Kritické zhodnocení existujících implementačních strategií.
  4. „Změnu v praxi“.
  5. Provedení klinického auditu.
  6. Tvorbu implementačních strategií a jejich aplikaci do zdravotnické praxe
  7. Praktickou tvorbu Vašeho vlastního implementačního projektu a přípravu závěrečné zprávy výsledku implementačního projektu k publikaci v „The JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports“.
  8. Využití software PACES k provedení klinického auditu a procesu změny v praxi na podkladě vědeckých důkazů (GRiP process = „Getting Research into Practice“)

Vzdělávací program je kombinací přednášek a praktických částí, ve kterých navíc procvičíte své znalosti a dovednosti k tématu, cílené vyhledávání nejlepších dostupných vědeckých důkazů a publikační dovednosti.

 

Organizace vzdělávacího programu:

EBCFP je šesti měsíční vzdělávací program, který probíhá formou dvou intenzivních pěti denních workshopů. V první části vzdělávacího programu zahájíte tvorbu implementačního projektu, na kterou naváže půlroční období pro jeho realizaci ve Vašem pracovním prostředí. Při této činnosti budete moci využívat zdroje (konzultace, knihovník, software, studijní materiály atd.) Českého centra EBHC. Ve druhé části vzdělávacího programu bude implementační projekt dokončen. 

 

Výstupem EBCFP je závěrečná zpráva implementačního projektu, připravená k publikování v odborném periodiku „The JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports“ (http://joannabriggslibrary.org/).

 

Účastníci EBCFP obdrží výukové materiály v anglickém jazyce a rovněž monografii Evidence-Based Healthcare – zdravotnictví založené na vědeckých důkazech v českém jazyce.

 

Přínos a benefity vzdělávacího programu:  

Úspěšní absolventi EBCFP budou schopni implementovat nejlepší dostupné vědecké důkazy a tím měnit a zefektivňovat zdravotnickou praxi ve svém pracovním prostředí.

 

EBCFP je certifikován Joanna Briggs Institute University of Adelaide, světovým lídrem v oblasti Evidence-Based Healthcare. Úspěšní absolventi EBCFP získají status „Clinical Fellow“ Joanna Briggs Institute a stanou se členy JBI Alumni Association – celosvětové organizace sdružující všechny „Clinical Fellows“ zaměřené na diseminaci, transfer a využití vědeckých důkazů v praxi.

 

EBCFP je připravován jako registrovaná akce v rámci celoživotního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických profesí, a to ve spolupráci s Českou lékařskou komorou dle Stavovského předpisu č. 16 a s Českou asociací sester v souladu s vyhláškou MZČR č. 4/2010 Sb. (pozn. kredity v rámci ostatních profesních organizací v nelékařských zdravotnických oborech bude možné zajistit na základě předchozí domluvy).