ČeštinaEnglish
  >  Aktuality  >  Červen 2016 - Kurz Evidence-Based Healthcare v praxi

Červen 2016 - Kurz Evidence-Based Healthcare v praxi

 

Akce je připravována jako registrovaná akce celoživotního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických profesí za účelem ohodnocení kredity České lékařské komory dle Stavovského předpisu č. 16 a České asociace sester v souladu s vyhláškou MZČR č. 4/2010 Sb. (pozn. kredity v rámci ostatních profesních organizací v nelékařských zdravotnických oborech bude možné zajistit na základě předchozí domluvy). 

 

Termíny:

20. - 22. 6. 2016 (termín podání přihlášky: do 27. 5. 2016)

 

Popis kurzu Evidence-Based Healthcare v praxi

 

Kurz je zaměřen na klinické a jiné zdravotnické profesionály, kteří chtějí získat znalosti o cíleném vyhledávání vědeckých důkazů, jejich kritickém hodnocení a zkušenosti s praktickou aplikací vědeckých důkazů ve zdravotnictví. 

 

Svou účast byste měli zvážit pokud:

- věříte procesu učení v malých skupinách

- chcete se naučit praktickou aplikaci EBM a EBHC

 

Vstupní požadavky na kurz: 

- základní znalosti metodologie výzkumu

 

Po ukončení kurzu budou participanti umět:

- zformulovat zodpověditelnou klinickou otázku

- vyhledat nejlepší dostupné vědecké důkazy

- provést rychlé kritické hodnocení randomizovaných kontrolovaných studií

- aplikovat vědecké důkazy v praxi

- zhodnotit efektivitu a úspěšnost aplikace vědeckých důkazů v praxi

 

Kurz je kombinací přednášek a práce v malých skupinách, kde si participanti prakticky vyzkouší a osvojí své EBM znalosti a dovednosti. Prostor bude věnován také cílenému vyhledávání nejlepších dostupných vědeckých důkazů.

 

Program kurzu zde.

 

Participanti obdrží monografii Evidence-Based Healthcare; zdravotnictví založené na vědeckých důkazech a pracovní sešit.