ČeštinaEnglish
  >  EBHC v praxi

EBHC v praxi

Akce je připravována jako registrovaná akce celoživotního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických profesí za účelem ohodnocení kredity České lékařské komory dle Stavovského předpisu č. 16 a České asociace sester v souladu s vyhláškou MZČR č. 4/2010 Sb. (pozn. kredity v rámci ostatních profesních organizací v nelékařských zdravotnických oborech bude možné zajistit na základě předchozí domluvy). 

 

 

Termín:

8. - 10. 6. 2018 (termín pro podání přhlášky: do 21. 5. 2018)

 

Cena: 

10.000,- 

 

Místo konání: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Hněvotínská 3, Olomouc

 

 

Popis kurzu Evidence-Based Healthcare, zdravotnictví založené na vědeckých důkazech pro praxi

 

Kurz je zaměřen na klinické a jiné zdravotnické profesionály, kteří chtějí získat znalosti o cíleném vyhledávání vědeckých důkazů, jejich kritickém hodnocení a zkušenosti s praktickou aplikací vědeckých důkazů ve zdravotnictví. 

 

Svou účast byste měli zvážit pokud:

- věříte procesu učení v malých skupinách

- chcete se naučit praktickou aplikaci EBM a EBHC

 

Vstupní požadavky na kurz: 

- základní znalosti metodologie výzkumu

 

Po ukončení kurzu budou participanti umět:

- zformulovat zodpověditelnou klinickou otázku

- vyhledat nejlepší dostupné vědecké důkazy

- provést rychlé kritické hodnocení randomizovaných kontrolovaných studií

- aplikovat vědecké důkazy v praxi

- zhodnotit efektivitu a úspěšnost aplikace vědeckých důkazů v praxi

 

Kurz je kombinací přednášek a práce v malých skupinách, kde si participanti prakticky vyzkouší a osvojí své EBM znalosti a dovednosti. Prostor bude věnován také cílenému vyhledávání nejlepších dostupných vědeckých důkazů.

 

Program kurzu zde.

 

Participanti obdrží monografii Evidence-Based Healthcare; zdravotnictví založené na vědeckých důkazech a pracovní sešit.

 

Tento kurz je vhodné absolvovat před kurzem “Comprehensive systematic review training program”. Zájemci o kurz CSRTP mají nárok na 50% slevu na EBHC kurz. 

 

 

Pro další informace kontaktujte prosím ředitele Centra:

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

mklugar@gmail.com

tel .: +420 585 63 2715

 

 

Pokud máte o kurz zájem, vyplňte přihlášku a pošlete ji prosím e-mailem asistentce Centra:

Mgr. Bc. Eva Svobodová

eva.svobodova04@upol.cz

 

 

Platba:

Zaregistrovaný účastník kurzu je povinen uhradit kurzovné převodem z bankovního účtu: 

Komerční banka, a.s., Olomouc, Česká republika

Číslo účtu: 19-1096330227 / 0100

Variabilní symbol: 991100501

 

Platba ze zahraničí: 

SWIFT: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ0901000000191096330227

 

Jméno účtu: Univerzita Palackého v Olomouci

 

Platba musí být provedena nejpozději 21 dní před zahájením kurzu. Doklad o provedené platbě zašlete prosím na e-mail bohdana.gruzova@upol.cz.