ČeštinaEnglish
  >  Kurz CSRTP

Kurz CSRTP

Akce je připravována jako registrovaná akce celoživotního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických profesí za účelem ohodnocení kredity České lékařské komory dle Stavovského předpisu č. 16 a České asociace sester v souladu s vyhláškou MZČR č. 4/2010 Sb. (pozn. kredity v rámci ostatních profesních organizací v nelékařských zdravotnických oborech bude možné zajistit na základě předchozí domluvy).
   
Kurz: Comprehensive Systematic Review Training Program (CSRTP)
  Komprehenzivní kurz tvorby systematických review
  (kurzy mohou být pořádány v anglickém i českém jazyce)
   
 Termín:  11. - 15. 6. 2018 (deadline pro přihlášení do kurzu: 14. 5. 2018) 
   
Cena: 1050 EUR
   
Místo konání:

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Hněvotínská 3, 775 15, Olomouc

   

Tento tréninkový program je navržen tak, aby připravil výzkumníky a kliniky k tvorbě, provedení a vytvoření zprávy komprehensivního systematického review vědeckých důkazů za použití Joanna Briggs Institute SUMARI softwaru.

 

Tento kurz byl již absolvován 1300 účastníky z více jak 35 zemí a stále je nejúspěšnější vzdělávací nabídkou. Plný, komprehensivní pěti denní program pokrývají tři moduly:

  • Modul 0001: Úvod do Evidence-Based Healthcare a systematického review vědeckých důkazů (1. den)
  • Modul 0002: Hodnocení, extrakce a syntéza kvantitativních dat z experimentálních, ne-experimentálních, diagnostických a prognostických studií (2. a 3. den)
  • Modul 0003: Hodnocení, extrakce a syntéza kvalitativních dat z kvalitativních studií, narativních textů a názorů expertů (4. a 5. den)

Modul 0001 je povinný a pokrývá první kroky v procesu tvorby systematického review společného pro všechny review – tvorba otázky, tvorba review protokolu, vyhledávací strategie, vyhledávaní a selekce studií. Zbývající dva moduly staví na tomto kroku a jsou specifické k typu vědeckých důkazů dané review otázky – kvantitativní (modul 0002) nebo kvalitativní a/nebo textové a názorové (modul 0003). Moduly 0002 a 0003 tohoto programu začínají se zkoumáním, které jde do hloubky – jedná se o kritické hodnocení získaných vědeckých důkazů, abstrakci dat a nakonec metody meta-syntézy (kvalitativní) a meta-analýzy (kvantitativní) extrahovaných dat.

 

Do programu jsou zahrnuty praktické sekce navržené tak, aby se participanti seznámili s každým krokem v procesu tvorby systematického review, včetně sekcí, kde se stávají schopnými práce s JBI softwarovým balíčkem (JBI SUMARI), což jim ulehčí tvorbu JBI review.

 

Pro další informace kontaktujte prosím ředitele Centra:

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

mklugar@gmail.com

tel.: +420 585 63 2715

 

K registraci na kurz využijte přihlášku a emailem ji prosím zašlete administrátorce Centra:

Mgr. Bc. Eva Svobodová

eva.svobodova04@upol.cz

 
 

Platba:

Zaregistrovaný účastník kurzu je povinen uhradit kurzovné převodem z bankovního účtu: 

Komerční banka, a.s., Olomouc, Česká republika

Číslo účtu: 19-1096330227 / 0100

Variabilní symbol: 991100501

 

Platba ze zahraničí: 

SWIFT: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ0901000000191096330227

 

Jméno účtu: Univerzita Palackého v Olomouci

 

Platba musí být provedena nejpozději 30 dní před zahájením kurzu. Doklad o provedené platbě zašlete prosím na e-mail bohdana.gruzova@upol.cz.

 

Leták ke stažení