ČeštinaEnglish
  >  Aktuality  >  Únor 2017 - Komprehenzivní kurz tvorby systematických review

Únor 2017 - Komprehenzivní kurz tvorby systematických review

 

Termíny:

 

6. 2. – 10. 2. 2017 (deadline pro přihlášení do kurzu: 6. 1. 2017)

   
Cena: 1050 EUR
   
Místo konání:

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Hněvotínská 3, 775 15, Olomouc

   

Tento tréninkový program je navržen tak, aby připravil výzkumníky a kliniky k tvorbě, provedení a vytvoření zprávy komprehensivního systematického review vědeckých důkazů za použití Joanna Briggs Institute SUMARI softwaru.

 

Tento kurz byl již absolvován 1300 účastníky z více jak 35 zemí a stále je nejúspěšnější vzdělávací nabídkou. Plný, komprehensivní pěti denní program pokrývají tři moduly:

  • Modul 0001: Úvod do Evidence-Based Healthcare a systematického review vědeckých důkazů (1. den)
  • Modul 0002: Hodnocení, extrakce a syntéza kvantitativních dat z experimentálních, ne-experimentálních, diagnostických a prognostických studií (2. a 3. den)
  • Modul 0003: Hodnocení, extrakce a syntéza kvalitativních dat z kvalitativních studií, narativních textů a názorů expertů (4. a 5. den)

Modul 0001 je povinný a pokrývá první kroky v procesu tvorby systematického review společného pro všechny review – tvorba otázky, tvorba review protokolu, vyhledávací strategie, vyhledávaní a selekce studií. Zbývající dva moduly staví na tomto kroku a jsou specifické k typu vědeckých důkazů dané review otázky – kvantitativní (modul 0002) nebo kvalitativní a/nebo textové a názorové (modul 0003). Moduly 0002 a 0003 tohoto programu začínají se zkoumáním, které jde do hloubky – jedná se o kritické hodnocení získaných vědeckých důkazů, abstrakci dat a nakonec metody meta-syntézy (kvalitativní) a meta-analýzy (kvantitativní) extrahovaných dat.

 

Do programu jsou zahrnuty praktické sekce navržené tak, aby se participanti seznámili s každým krokem v procesu tvorby systematického review, včetně sekcí, kde se stávají schopnými práce s JBI softwarovým balíčkem (JBI SUMARI), což jim ulehčí tvorbu JBI review.